1624357938639_123578708_2715548925376225_6808980420529299010_n-vm0q6-ot4u8j-3lezkc.jpg-me

Ren­gas­ho­tel­li ja -myynti

Myyn­ti­va­li­koi­ma

Meiltä autoosi tur­val­li­set renkaat, kil­pai­lu­kykyi­seen hintaan. Ren­kai­den­vaih­don, -myynnin ja -säi­ly­tyk­sen lisäksi tarjoamme renkaiden ta­sa­pai­no­tus­ta ja ne­li­pyö­rä­suun­taus­ta.

Myyn­ti­va­li­koi­maam­me kuuluvat tunnetut ren­gas­mer­kit kuten Michelin, Nokia, Kormoran, Tigar ja BF Goodrich. Neuvomme lisää mikä olisi juuri sinulle sopiva vaih­toeh­to.


Ren­gas­ho­tel­li

Meillä voit säilyttää renkaasi tar­pei­de­si ja toi­vei­de­si mukaan. Säi­ly­tyk­sen lisäksi ren­gas­ho­tel­li tarjoaa renkaiden vaihdon sekä kun­to­tar­kas­tuk­sen ja ottaa tar­vit­taes­sa yhteyttä uusien hank­ki­mi­sen tullessa ajan­koh­tai­sek­si. Ren­gas­ho­tel­lis­sa voit ha­lu­tes­sa­si tar­kis­tut­taa il­man­pai­neet, joka ren­kaan­vaih­don yh­tey­des­sä onkin olen­nais­ta huomioida. Ren­gas­pai­neet säädetään tar­vit­taes­sa oh­jear­vo­jen mu­kai­sik­si. Myös renkaiden puhdistus ja pesu kuuluvat ren­gas­ho­tel­lin pal­ve­lui­hin. Lisäksi ren­gas­ho­tel­lis­sa hoituu helposti myös renkaiden ta­sa­pai­no­tus. Voit tur­val­li­ses­ti säilyttää ren­kai­ta­si meillä 19,90 €/ kausi, joka sisältää säi­ly­tyk­sen ja renkaiden pesun. Ren­gas­ho­tel­lin asiak­kail­le renkaiden al­le­lait­to 29 €.


Renkaiden va­ras­toin­ti oikeissa olo­suh­teis­sa hidastaa niiden ikään­ty­mis­tä. Renkaat on suo­jel­ta­va valolta, eri­tyi­ses­ti suoralta au­rin­gon­va­lol­ta ja voi­mak­kaal­ta kei­no­va­lol­ta. Renkaat eivät saa olla alttiina kos­teu­del­le eivätkä liialle lämmölle. Myös liu­ot­ti­met, öljyt, pit­kä­ai­kai­nen va­ras­toin­ti, vääntö, otsoni tai pudotus va­hin­goit­ta­vat renkaita. Meillä oikeat olo­suh­teet on aina otettu huomioon ja renkaat säilyvät seu­raa­vaan kauteen vai­vat­to­mas­ti. Lisäksi sinulta säästyy tilaa.

HlNcigvUi4Q-me
1624358148030_jhg.png-me

Hinnasto

Renkaiden kausisäilytys /sarja

19,90 €

Renkaiden allelaitto /sarja (ha)

29 €

Renkaiden allelaitto /sarja (pa)

40 €

Renkaiden allelaitto /sarja (ha)

33 €

Renkaiden allelaitto /sarja (pa)

44 €

Renkaiden vannetyö/rengas

17 €

Renkaiden allelaitto matkailuautot 

- ilmainen uusien renkaiden oston yhteydessä

54 €

Renkaiden tasapainotus /rengas

9 €

Rengaspaineiden kalibrointi

10 €

Tubeless paikkaus

39 €

Pyörien suuntaus /tunti

79 €

Laskutuslisä

8 €

Hotelli Jokipuiston asiakkaille tarjoamme alennetun hinnan renkaiden allelaitolle