1630665702854_autolasikeskus.png-me
1624359323560_asdtyu-xv9zrb.png-me

Tuu­li­la­si­kor­jaa­mo

Vaihdamme tai korjaamme autoosi tuu­li­la­sin Suomen laa­jim­mas­ta va­li­koi­mas­ta. Varmista, että autosi vakuutus kattaa tuu­li­la­sin kor­jauk­sen tai vaihdon. Huoltoon saa­pues­sa­si pidä saa­ta­vil­la auton tarkat mal­li­tie­dot kuten esi­mer­kik­si re­kis­te­rio­te.


Au­to­la­si­tuk­sen am­mat­ti­lai­set neuvovat kan­nat­taa­ko vaihtaa tai korjata autosi tuulilasi. Tuu­li­la­sin korjausta eh­do­te­taan, jos vau­rioi­tu­nut alue on hal­kai­si­jal­taan kor­kein­taan 2 cm. Kul­jet­ta­jan kat­se­lua­lu­een la­si­kor­jauk­sia ei suo­si­tel­la tehtävän lai­sin­kaan.


Kun tuu­li­la­sin korjaus ei ole mah­dol­lis­ta, on tuulilasi syytä vaihtaa ensi tilassa. Hankimme tuotteet Suomen laa­jim­mas­ta va­li­koi­mas­ta, joka kattaa lähes kaikki teillämme tänä päivänä liikkuvat ajoneuvot.


Tuu­li­la­sin korjaus voidaan usein tehdä il­mai­sek­si, jos tuu­li­la­si­va­kuu­tus niin sallii. Laaja kasko la­si­tur­val­la kattaa tuu­li­la­sin­vaih­don, tosin omavastuu on usein mak­set­ta­va. Sivulasit ja takalasit voidaan myös vakuuttaa. Nor­maa­lis­ti auton tuu­li­la­sin vaih­to­kus­tan­nuk­set tai kor­jaus­kus­tan­nuk­set eivät vaikuta asiakkaan bonuksiin.

1624359758346_kj.png-me
1624359758045_oiu.png-me
1624359756700_11845054_1599460736985055_4992811385544145089_o.jpg-me
1624359889390_35229375_2035379186726539_627830266265600000_n.jpg-me